Släntklipp

Med en släntklipp kan du se till så att diken, mindre släntar och ängar inte växer igen.
Betesputsen dras efter traktorn och slår gräset / vallen med hjälp av sina slagor. 
Tack vare de effektiva motskären får du en effektiv "krossning" av gräset.
Betesputs, är en slags klippaggregat som även kallas för släntklipp. Den är avsedd för högre
gräs eller växtlighet, är ett mycket användbart verktyg för alla som äger eller hyr maskiner för
jordbruksändamål. Den används främst för att klippa ner hög växtlighet, till exempel högt
gräs och små buskar. Den kan liknas vid en större och kraftfullare gräsklippare, med ett
bredare användningsområde.
Att inneha en betesputs i sin maskinpark är väldigt fördelaktigt, då det spar mycket tid. Det
är även bra för dem som själva tar på sig olika entreprenadarbeten i samband med uthyrning
av maskiner. Den är väldigt lätt att använda och mycket effektiv det finns olika monterings
möjligheter för traktorer där det går att montera både fram och bak på traktorn.
Att montera bak på traktorn är det mest effektiva då det ger mest kraft via kardanknuten.
Som med det flesta verktyg till traktorer så finns det olika lösningar och storlekar så att det
passas för dina ändamål.
En betesputs kan vara mycket användbar för ägaren av en gård eller ett jordbruksföretag,
men också för dem som hyr ut maskiner och kanske själva tar på sig olika
entreprenaduppdrag i samband med uthyrning av maskiner. Maskinen i fråga används för att
klippa ner hög växtlighet. Detta är främst högt gräs, men kan också vara mindre buskar. Den
kan liknas vid en större och mycket kraftfullare gräsklippare med fler användningsområden
Betesputsen, fungerar även som en röjsåg för mindre buskar och växtlighet som skulle ta tid
att manuellt bearbeta. Det är ett mycket användbart redskap för alla som äger eller hyr
maskiner för jordbruksändamål och bör finnas i samband med lantbruk eller entreprenad.
Betesputs / Släntklippare TARMO 245CM
68000 kr
- arbetsbredd 2,4 m
- höjdjustering Ø 200
Lägg i kundvagnen
Info
Logga in