Pneumatik

Pneumatik används i stor utsträckning inom jordbruket. De används för uppgifter som
materialhantering, växtskydd och bevattning. Pneumatik har många fördelar jämfört med
andra tekniker, bland annat mångsidighet, hållbarhet och låg ägandekostnad jämfört med
andra tekniker som i vissa fall kräver mer ett regelbundet underhåll.
Pneumatik kan användas för en mängd olika uppgifter inom jordbruket som exempelvis
materialhantering. Pneumatik kan användas för en mängd olika materialhanterings uppgifter
exempelvis för att flytta höbalar eller säckar med spannmål.
Växtskydd och pneumatik kan användas för olika växtskydds tillämpningar som vid spridning
av bekämpningsmedel eller herbicider. Det är också användbart inom bevattning då
pneumatik kan användas för bevattning tillämpningar för att enklare vattna grödor eller
leverera vatten till boskap.
Vad betyder ordet pneumatik?
Ordet kommer från de grekiska orden för luft (pneuma) och arbete (ergon). I huvudsak är
pneumatik läran om luft i rörelse. Mer specifikt kan pneumatik definieras som den teknik och
det är en ingenjörsvetenskap som handlar om gasers beteende och rörelse under tryck.
Med andra ord handlar pneumatik om att använda tryckluft för att driva maskiner och
apparater. Därför har tekniken i sig blivit ett av de mest mångsidiga och effektiva metoderna
för att styra pneumatiska don och vid andra maskinella tillämpningar inom industri, verkstad
och jordbruk.
Till skillnad från tryckluftsdriven teknik så används ofta tekniken då det är en annorlunda
metod som använder en gas eller vätska för att överföra energi. Detta har många andra
fördelar jämfört med andra former av fluid kraft, exempelvis som hydraulik. Pneumatik är ett
idealiskt system för att styra maskiner eftersom det kan användas både vid låga och låga
temperaturer.
Pneumatik är också ett utmärkt val för tillämpningar där det är viktigt med renlighet, eftersom
den inte är beroende av olja eller andra vätskor som kan vara smutsiga. Tekniken i sig är
också relativt tyst, vilket gör den idealisk för användning i bullerkänsliga miljöer.
Logga in